Villkor

För att undvika missförstånd vill vi gärna uppmärksamma dig på regler för betalning och avbokning.

Vid avbokningar (gäller alla behörigheter)

Avbokning av Körlektion och Riskutbildning 1 (bil och mc) och Introduktionskurs (handledarutb.) ska ske senast klockan 13:00 vardagen före, annars debiteras hela summan. (OBS! klockan 11:00 fredagar) helgfria vardagar!

Avbokning av Intensivkurser ska ske senast 2 veckor innan kursstart. Sen avbokning eller glömd avbokning debiteras med 1500 kr.

Avbokning av AM-kurs, Riskutbildning 2 (mc och bil) och Skoterkurs ska ske senast 3 vardagar före (helgfri vardag), annars debiteras hela summan. Riskutbildning 2 och skoterkurs ska betalas in i förskott.

Avboka till kontoret på 026-25 61 79 eller [email protected]

Priser

Du får vara skyldig max 2 lektioner

Rabatterade paketpriser gäller endast vid förskottsbetalning

Betalning görs med kontanter, kort eller faktura

Vi har inga krediter men sammarbetar med Resursbank

All betalning ska vara oss tillhanda innan avslutad utbildning.

GDPR-relaterat

Personuppgiftshantering på Lovéns trafikskola AB

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Lovéns trafikskola AB är i vissa fall personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en avtalsrelation med Lovéns trafikskola AB

Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Så hanterar vi dina personuppgifter på Lovéns trafikskola AB

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Lovéns trafikskola AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, marknads- och kundanalyser samt hantera ingångna avtal, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Lovéns trafikskola AB ska kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra IT-system. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Lovéns trafikskola AB kan komma att lämna ut personuppgifter till medlemmar inom förbundet eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer och IP-nummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Lovéns trafikskola AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Lovéns trafikskola AB behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt namn och personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Lovéns trafikskola AB
Industrivägen 2
111 11 Staden

Org. Nr: 556448-4581
Tele: 026-25 61 79
E-post: [email protected]

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss via:

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.